THE SIMPSONS ARCHIVE
EPISODE GUIDE

Afsnitsguiden

Oprettet den 18. maj 1999 af Claus Rasmussen

Denne liste er sorteret efter den rækkefølge afsnittene er blevet sendt på 3+ og nummereret derefter. Da ingen danske titler kan fremskaffes, og da videoerne i øvrigt benytter de originale amerikanske har jeg valgt at gøre det samme. Titlerne er for øvrigt direkte kædet til deres respektive manuskripter og betragtninger på The Simpsons Archive.

De mystiske bogstavkombinationer angivet i parentes efter titlen er seriens produktionskode og datoen i blå til højre er dagen for allerførste visning, på den amerikanske Tv-station FOX. Desuden kan du ved at klikke ved en gæstestjernes navn slå vedkommende op på "The Internet Movie Database".
Vælg en sæson: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ]

TV-programmet for Simpsons på TV3 og 3+ vender snart tilbage. Hav tålmodighed lidt endnu!


Gå til afsnitsguiderne
Sæson Et (1990)
Sæson To (1990-1991)
Sæson Tre (1991-1992)
Sæson Fire (1992-1993)
Sæson Fem (1993-1994)
Sæson Seks (1994-1995)
Sæson Syv (1995-1996)
Sæson Otte (1996-1997)
Sæson Ni (1997-1998)
Sæson Ti (1998-1999)
Sæson Elleve (1999-2000)
Sæson Tolv (2000-2001)
Sæson Tretten (2001-2002)
Sæson Fjorten (2002-2003)
Sæson Femten (2003-2004)
Sæson Seksten (2004-2005)

Bidragydere:

Torben B. Sørensen {tbs}
Carsten Odgaard {co}


Search The Simpsons Archive:    Search Help

[ FAQs, Guides & Lists | Upcoming Episodes | Capsules | Miscellaneous | Web Links | News | About | Home ]

Last updated on June 6, 2004 by Claus Rasmussen (claus@snpp.com)